Вести

Овај образовни профил уписују ученици који у оквиру економије желе да стекну проширена знања из области финансија.

P1020620

Наставним програмом за овај профил предвиђени су предмети којима ученици стичу пре свега знања и вештине из финансијских области (Основи финансија, Пословне финансије, Банкарско пословање, Девизно пословање, Јавне финансије), али су предвиђени и предмети којима се стиче добра основа из опште економије (Основи економије, Пословна економија, Рачуноводство, Осигурање, Пословна информатика). Такође током школовања будући финансијски техничари стичу знања и из опште културе и образовања путем учења Српског и страног језика, Историје, Географије, Математике, Биологије, кроз рад на рачунару, затим употребу различитих софтвера и др.

Прилику да провере стечена знања и вештине ученици имају на часовима блок наставе у трећем и четвртом разреду. Ови часове се реализују у банкама и осигуравајућим компанијама где ученици обављају једноставније књиговодствене и финансијске послове.
Избором овога профила ученици ће стећи знања и вештине у обављању послова као што су: послови платног промета, књиговодствено обухватање дужничко – поверилачких односа, књижење трошкова пословања, расхода и прихода, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање пословног резултата, састављање финансијских извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација као и да поштују и примењују прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства.

Финансијски техничари налазе радно место у рачуноводственим или финансијским службама предузећа, у банкама, осигуравајућим компанијама и установама.

Наставни план општеобразовних предмета можете преузети ОВДЕ, а стручних ОВДЕ.