Вести

P1020625Трговински техничар је класичан образовни профил у трајању од четири године, који вас припрема за велики број радних места у трговинским предузећима.

Трговински техничари у току школовања стичу знања о потрошачким кредитима, каматама, увозу и извозу робе; неопходна знања из области пословног права, из области робне производње, функције новца, акумулације, пласмана капитала; израђују калкулацију набавне и продајне цене робе; владају техником непосредне продаје робе у различитим типовима продавница; развијају способност културе изражавања и комуникације и др.

Често путују и посећују постојеће и нове купце и добављаче. Они који желе напредовати, настављају школовање на економском и другим факултетима.

Важна особина трговинског техничара јесте способност лаког комуницирања. Морају бити потпуно здраве и психички стабилне особе.

Наставни план општеобразовних предмета можете преузети ОВДЕ, а стручних ОВДЕ.