Вести

Од школске 2019/20. образовни профил правни техничар реформисан је у правно-пословног техничара чије је трајање такође четири године.

Ова промена је наступила као неопходност прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребама континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређивања запошљивости.

Наставни план и програм општеобразовних предмета можете погледати ОВДЕ, а стручних предмета ОВДЕ.