Вести

Од школске 2019/20. образовни профил правни техничар реформисан је у правно-пословног техничара чије је трајање такође четири године.

Ова промена је наступила као неопходност прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребама континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређивања запошљивости.

Наставни план стручних предмета можете погледати ОВДЕ.