Вести

Лични подаци:

 • Име и презиме: Слађана Илић
 • Држављанство: Републике Србије
 • Адреса: Блачка бр. 49, 37000 Крушевац
 • Датум рођења: 27.09.1967.г.
 • Телефон: 064/8355-768
 • Факс: 037/ 443-164
 • E-mai: ilicdjina@yahoo.com

Радно искуство:

 • 2012.г. и даље помоћник директора.
 • 1993.г. и даље Економско трговинска школа у Крушевцу (проф. економске групе предмета).
 • 1991-1993.г. Економски факултет Универзитета у Нишу (асистент проф. др Биљане Предић, на предмету Планирање и развојна политика предузећа). 1990-1991.г. ДП “ 22. Јули“ у Крушевцу (приправник).

Образовање :

 • Последипломске студије на Економском факултету у Београду. (довршавам).
 • Економски факултет у Нишу, просечна оцена 9,12. (Студент генерације1990.г.).
 • Економски школски центар “Иво Лола Рибар” у Крушевцу. (Ученик генерације1986.г.).

Оспособљавање:

 • Положен стручни испит 1994.г. на Економском факултету Универзитета у Београду

Стручне способности:

 • Рецензент уџбеника Kњиговодство за први разред средњих стручних школа, образовни профил Пословни администратор, у издању издавачке куће Завод за уџбенике.
 • Рецензент уџбеника Економија за први разред средњих стручних школа, образовни профил Пословни администратор, у издању издавачке куће Завод за уџбенике.
 • Кооаутор стручног рада:” Евиденција капитала у Мооdle систему”
 • Едукација на међународним и домаћим стручним, комуникацијским и методичким семинарима.
 • Координатор тима за праћење и мониторинг огледа образовног профила Пословни администратор.
 • Употреба стручне литературе: енциклопедија, лексикона, приручника, научних часописа, едукација за израду курикулума.
 • Коаутор наставног плана и програма за наставни предмет Економика предузећа, образовног профила Пословни администратор-оглед.
 • Студијско путовање у школе, Универзитет и Комору у Немачкој, која је имплементирала процесе Реформе средњег стручног образовања у Републици Србији од године.
 • Присуство предавањима гостујућих предавача из других школа, факултета, институција, трибинама, округлим столовима.
 • Учешће на Републичким такмичењима из Рачуноводства, Пословне економије.
 • Активан рад у стручном већу наставника економске групе предмета.

Компетенције:

 • Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем.
 • Сарадња са колегама, родитељима, ученицима, ученичким организацијама и социјалним партнерима Школе.

Социјалне способности и компетенције:

 • Спречавање и решавање конфликата (eng. soft skills)

Организационе способности и компетенције:

 • Организација тимског рада.
 • Праћење и унапређивање Етоса и постигнућа ученика.

Техничке способности и компетенције:

 • Рад на рачунару Word, Exel, Power Point, Internet.

Страни језици:

 • Читање Енглески језик.
 • Писање Енглески језик .