Вести

Наставни планови и програми

Правилник о оцењивању

Коментар Правилника о оцењивању

Оцењивање ученика

Оцењивање засновано на компетенцијама

Стручно упутство о начину израде школске документације

Стручно упутство о начину израде школске документације – презентација

Образац оперативног плана рада

Образац глобалног плана рада

Образац глобалног плана са стандардима

Дневник ученичке евиденције

Лист за посматрање ученика

Радни лист за усмено оцењивање ученика

Техника постављања питања ученицима

Оцењивање групног рада

Образац за посматрање рада у групама

Критеријуми за посматрање рада у групама – самопроцена

Образац за оцењивање рада у групама

Таксономија са објашњењем

Списак глагола са четири нивоа Блумове таксономије

Пример за когнитивну област