Органи управљања

Директор:

Владимир Томашевић, професор физичког васпитања

Помоћници директора:

Слађана Илић, професор економске групе предмета

Невенка Бабић, професор економске групе предмета

Секретар:

Данијела Мијаиловић, дипломирани правник

Стручни сарадници:

Зорица Милошевић, психолог

Марина Кричак, педагог

Рачуноводство:

Славица Анђелић, шеф рачуноводства

Душица Вучковић, благајник

Библиотекари:

Гордана Лукић

Сања Миленковић

Школски одбор:

Стевица Абаџија – председник (представник Савета родитеља)

Дејан Милетић (представник Савета родитеља)

Мирослав Вучковић (представник Савета родитеља)

Соња Дутина (представник локалне самоуправе)

Драган Ивановић (представник локалне самоуправе)

Синиша Недић (представник локалне самоуправе)

Катарина Антић (представник запослених)

Славица Симић Лукић (представник запослених)

Јасмина Црноглавац (представник запослених)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *