Вести

Заједнички предмети за класичне профиле

Стручни предмети за Економског и Финансијског техничара

Комерцијалиста – општеобразовни и стручни предмети

Пословни администратор – општеобразовни и стручни предмети

Финансијски администратор – општеобразовни и стручни предмети

Правни техничар и Техничар обезбеђења – стручни педмети

Измене програма за Техничара обезбеђења

Правно-пословни техничар – општеобразовни предмети

Правно-пословни техничар – стручни предмети

Трговац – општеобразовни и стручни предмети

Верска настава

План и програм општеобразовних предмета за економског техничара који важи од школске 2019/20.

План и програм стручних предмета за економског техничара који важи од школске 2019/20.