Наставници

Српски језик и књижевност:

Милановић Бранкица

Петровић Марковић Стана

Марковић Драгана

Цветковић-Лазић Дајана

Миленковић Сања

Милетић Александра

Илић Данијела

Ивановић Ана

Јовановић Милица

Енглески језик:

Урошевић Јелена

Митић Драгана

Ћирић Горан

Обрадовић Обрад

Ратковић Марија

Латински језик:

Несторовић Јелена

Физичко васпитање:

Брајовић Милутин

Николић Душан

Ракановић Дејан

Магделинић Дамир

Историја:

Филиповић Ана

Анђелковић Бошко

Географија:

Вељковић Милица

Социологија; устав; грађанско васпитање:

Исаиловић Миљана

Логика

Радичевић Снежана

Ранђеловић Александра

Философија

Мишковић Дејан

Психологија:

Милетић Милена

Верска настава:

Михајловић Војин

Маринковић Слободан

Томашевић Милан

Грађанско васпитање:

Милошевић Наташа

Вујанац Марина

Ликовна култура:

Коматиновић Милена

Музичка уметност:

Соколовић Гордана

Екологија; биологија:

Сојкић Ивана

Хемија; познавање робе:

Антић Катарина

Арсенијевић Виолета

Рачунарство и информатика; пословна информатика:

Јеврић Виолета

Ђорђевић Слађана

Мандић Драган

Пословна информатика:

Ракић Слађана

Физика:

Математика:

Ћирић Миланка

Костић Надица

Матић Татјана

Антић Зоран

Пршић Микица

Трајковић Јована

Економска група предмета:

Милетић Драгана

Ђаковић Виолета

Милојевић Гордана

Илић Слађана

Панић Данијела

Лазаревић Слађана

Јевремовић Љиљана

Пејчиновић Драгана

Николић Слађана

Петровић Светлана

Симић Славица

Црноглавац Јасмина

Радовић Драган

Капларевић Слађана

Петровић Дејан

Крстић Сташа

Грујић Добрила

Др. Бабић Виолета

Бабић Невенка

Ивановић Душица

Илић Татјана

Божидаревић Тамара

Богдановић Зоран

Гаџић Дејан

Правна група предмета:

Милорадовић Јованка

Смиљковић Весна

Савић-Блажић Светлана

Стевановић Мирослав

Петковић Дејан

Миљаковић Оливера

Мијатовић Весна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *