Вести

Екскурзије трећег и четвртог разреда

Екскурзије трећег и четвртог разреда

Сагласно Годишњем плану рада школе за текућу школску годину реализоване су екскурзије за ученике 3. и 4. разреда.

За ученике 3. разреда организована је екскурзија од 26. до 30. априла, на релацији: Крушевац – Беч – Праг – Братислава – Будимпешта – Сент Андреја – Крушевац.

За ученике 3. разреда одељења у Ћићевцу и 4. разреда матичне школе организована је екскурзија од 24. до 29. априла, на релацији: Крушевац – Лидо Ди Јесоло – Монтекатини – Фиренца – Римини – Сан Марино – Римини – Венеција – Лидо Ди Јесоло – Трст – Крушевац.

Реализовани су постављени циљеви екскурзија и то:

  • Проширивање опште културе ученика;
  • Упознавање ученика са културним наслеђем;
  • Развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима;
  • Продубљивaње раније стечених знања ученика;
  • Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика ученика.

Facebooktwittergoogle_plusmail