Информативна мрежа комерцијалиста

Наставници који ће предавати образовном профилу комерцијалиста, а желе да постану чланови информативне мреже и да буду редовно обавештавани о свим актуелностима путем електронске поште, потребно је да пошаљу кратак е-mail са својим подацима (име, презиме, школа, предмети које предају) на адресу im.komercijalista@gmail.com а могу посетити и сајт на адреси http://imkom.weebly.com